Faalangst begeleiding

Bijna iedereen is zenuwachtig voor het praktijkexamen. Dat is gelukkig heel normaal. Het kan je juist prikkelen om goed of zelfs beter te presteren. Je bent scherper door de adrenaline. Sommige mensen zijn extreem zenuwachtig, maar dat hoeft nog geen faalangst te zijn. We spreken pas van faalangst voor het rijexamen als je onder die druk bezwijkt. Bijvoorbeeld door een black-out, of door fouten die je tijdens de rijlessen nooit maakte.

Er is geen sprake van examenangst als je zenuwachtig bent omdat je te weinig lessen heb gevolgd of slecht voorbereid bent op het examen. Of omdat de examinator niet aardig is. Op internet kun je hier veel informatie over vinden, onder andere op www.faalangst.nl of www.123test.nl. Daar vind je een test die meet of je faalangstig bent; en wat je er dan het beste aan kunt doen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ongeveer tien procent van de leerlingen, die in het reguliere schoolonderwijs zakt voor het afsluitende examen, lijdt aan faalangst. Dat zou voor het rijexamen betekenen dat er jaarlijks ongeveer 10.000 kandidaten zakken, vanwege hun ongezonde angst voor het rijexamen. De overheid vindt dit teveel en vroeg het CBR een speciaal rijexamen te ontwikkelen. Dus deze is er ook gekomen en daar kun je uiteraard gebruik van maken. Voor meer informatie kun je www.cbr.nl/faalangst.pp bezoeken.

Besteed genoeg aandacht aan het vinden van een goede rijschool en rijinstructeur. Bij Rijschool BegeLeiden ben je verzekerd van een gecertificeerd faalangst instructeur.